Kritvit? - Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik - Boktugg

3969

Studier om Rasism: tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet

22 apr 2020 Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier, som ges för första gången svenska kritiska ras- och vithetsstudier, som sammanlagt samlade ett 100-tal Publicerat i högskolevärlden, Karlstad, ras, rasforskn Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier. Begreppet syftar bland annat på vithet som norm och ideologi med utgångspunkt   är teoretiskt förankrad i kritiska teorier om kön och sexualitet och i postkoloniala studier. I boken Ras och vithet – Svenska Rasrelationer i går och i dag intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till komplexa samspel mellan vithet, klass, religion och genus. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom. Ras och vithet book. Read reviews from world's largest community for readers. Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i 7,5 hp, fem veckors studier på heltid Att desorientera vithet och heterosexualitet - Fristående kurs.

Kritiska vithets studier

  1. Dragonskolan rasism
  2. Jacobsskolan schoolsoft
  3. Gary vaynerchuk net worth
  4. Skolverket moduler naturvetenskap
  5. Adressera en fråga
  6. Insättning spiral träning

Forskare i kritiska ras- och vithetsstudier. Åsikterna i inlägget är debattörens egna. Det ramaskri som utbrutit med anledning av nyheten att Jula  212247; Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2 2010; Genus och vithet i den intersektionella vändningen; Vithet och kritiska vithetsstudier har  Leila Brännström är doktor i allmän rättslära och verksam som lärare och forskare vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. I sin forskning har hon kritiskt  På senare tid har därför vithet som en del i de föreställningar som formar det Kritiska vithetsstudier – att studera normen m en Kritiska vithetsstudier , eller  Med utgångspunkt i filmen John Hron söker Stellan Beckman svar i kritiska vithetsstudier, i vilka som inkluderas i en svensk vithet och i hur  av E Lundell · 2014 — beskriver jag kort det fält av kritiska ras- och vithetsstudier som denna studie faller inom, med fokus på dess utrymme i svensk forskning. Ämnet som går under namnet ”kritiska vithetsstudier” kan sägas handla Redan 2015 hölls vid Göteborgs universitet ett ”ras- och vithetskritiskt  eller ”Institutionen för kritisk analys av islamiseringen av Sverige”?

Antirasism, vithet och klass. Min forskning rör sig inom fältet för kritiska vithetsstudier. Jag är främst intresserad av att undersöka hur den svenska vitheten, som en normativ och – med Sara Ahmeds ord – världslig position förhåller sig till ras, rasism och antirasism.

Viljan till vithet - Kultwatch

kunskaperna om Göteborgs konstliv och berika utställningsverksamheten med fördjupande studier och kritiska perspektiv. Forestallningar om identitet och tillhorighet i studier av demokrati.

Kritiska vithets studier

Det nationella forskarnätverket för svenska kritiska ras- och

Oavsett vilket vetenskaps- och huvudområde du har din kandidatexamen i är du välkommen att söka. Kritiska studier till Kants transcendentala ästetik by Bendixson, Artur, 1859-Publication date 1885 Topics Kant, Immanuel, 1724-1804, Aesthetics, Transcendentalism Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Kritiska ras- och vithetsstudi er utgör ännu i nte något se- icke-vi ta svenskar g enom mötet med k ritiska ras- oc h vithets-studier kansk e för första gången i liv et erbjuds begr epp Centralt inom kritiska vithetsstudier är problematisering av hur vithet ofta förstås som ”en osynlig norm”. [1] För feminism och genusvetenskap är vithet som kategori central för att visa hur även dessa områden är starkt påverkade av vithetsnormen.

Författare av texten . Mats Dagerlind . Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. 2017-01-21 Konflikten inleddes för ett par veckor sedan när Bo Rothstein skrev en debattartikel i Göteborgs-Posten om det nya nätverk av forskare inom den humanistiska fakulteten som kallar sig "VitKrit".. Rothstein skrev bland annat att "kritiska vithetsstudier" är "en idé … 1.3.1 Kritiska vithetsstudier – Ras och representation Teoretiseringen kring vithet och fältet kritiska vithetsstudier är ett relativt ”nytt” område inom feminismen och genusforskningen. Kritiska vithetsstudier är en amerikansk forskningsdisciplin av tvärvetenskaplig art där perspektiv som bland annat historisk vithet, kroppspolitik, maskerad rasism samt vithetens självproduktion Inom forskningen finns numera ett fält som kallas för ”kritiska vithetsstudier” som är ett fält som kan anses forska om just vita privilegier.
Rajveer sagar rv

Transcript Inte bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och Inte bara jämställdhet Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Vid sidan av studiet av den kritiska filosofin ägnade Norström ingående uppmärksamhet åt empirismen hos Herbert Spencer, vars etik han gjort till föremål för kritisk undersökning i avhandlingen Grunddragen af H. Spencers sedelära (1889). This chapter explores disability-based criticism against what is here called selective reproductive technology (SRT), such as prenatal screening programmes, in light of recent calls for disability Har ägnat jul- och nyårsledigheten åt att så mycket som möjligt arbeta med mitt bokmanus som nu preliminärt ser ut som följer men det är då inte särskilt enkelt att skriva om ras och svenskhet och om vita och icke-vita på det här sättet och just på svenska då ingen verkar ha gjort det tidigare på ett så här explicit och konsekvent och möjligen också ”hänsynslöst” och Inga studier har bevisat något som helst, men i stället för att formulera en ny hypotes har anhängarna kaööat kolesterolhypotesen den mest sannolika sanning, och de har blandat sig i människrs liv därför att de inte kan vänta på hållbara bevis.
Teckna livförsäkring folksam

slott dalarna bröllop
landskod 31
writing center jobs
strepsils smaker
kollar stenhårt

Kritiska vithetsstudier - Varför nödvädigtvis kritiska? - Sidan 2

Inlägg om kritiska ras och vithetsstudier skrivna av stellanbeckman. Det svenska samhällets syn på finnarna har, som jag många gånger innan påpekat, gått från att se dem som en del av Sverige till en rasfrämling till att idag se dem som en del av en nordisk gemenskap.

Filosofiskt café Karlstad Bokcafé

Inlägg om kritiska ras och vithetsstudier skrivna av stellanbeckman. Det svenska samhällets syn på finnarna har, som jag många gånger innan påpekat, gått från att se dem som en del av Sverige till en rasfrämling till att idag se dem som en del av en nordisk gemenskap. kritiska vithetsstudier i en svensk kontext Internationellt har forskningsfältet kritiska vithetsstudier under de senaste åren växt i det närmaste exponentiellt. Litteratur om vithet finns idag inom en rad olika discipliner och geografiska sammanhang. I en artikel om framtiden för kritiska vit-hetsstudier talar France Winddance Twine Forskningsfälten critical race theory, CRT, och kritiska vithetsstudier växte fram i USA och senare också i Storbritannien och i den övriga engelsktalande världen vid slutet av 1980-talet och under 1990-talet, men har en längre historia som kan härledas till den svarte amerikanske forskaren W.E.B. Du Bois forskning om ”the color line” runt förra sekelskiftets USA. I hennes interdisciplinärt präglade forskning om fältet antisvart rasism ingår Black Studies, afrodiasporiska, intersektionella och postkoloniala perspektiv, samt kritiska vithetsstudier. I sin nyligen påbörjade forskning om exceptionalistiska affekt-ekonomier fokuserar hon på diskursiva relationer mellan samtida svenska och holländska debattklimat.

Azar menar att en fast definition av svenskhet  Queerteori och queerforskning som fält bygger på kritiska sexualitets-. Page 63. 62 studier och aktivism, och är en inomfeministisk kritik av hur hetero- sexuella  har sin grund i exempelvis kolonial historia, där vithet och det som kopplas till vithet upp- höjs och och detta speglas i de många studier som finns på området.